Lundarna och oljan

Tillsammans håller vi gamla träd vid liv

Genom att vara fadder till ett olivträd i vår lund hjälper du till att bevara det tusenåriga grekiska odlingslandskapet och hålla gamla träd vid liv. Modern olivoljeproduktion kräver låga, hårt beskurna olivträd i raka led på platt mark, så att skördemaskinerna smidigt kan ta sig fram. Många gamla lundar med tusenåriga träd överges för att det inte är lönsamt att bruka dem längre. I våra lundar samsas dock unga och gamla träd, i olika storlekar och höjder – och vi ser inte detta som ett problem, tvärtom. För oss är varje olivlund en fantastiskt vacker och levande oas, en dynamisk grogrund, en själ- och fridfull plats, där varje träd får utvecklas i sin egen takt.

Bli fadder till ett olivträd i Grekland