Hur fungerar det?

Fadderskapslängd

Ett olivträdsfadderskap gäller från bokningsdatumet (när som helst under året) fram till 31:a mars följande år.
Oliver plockas och pressas en gång per år, under hösten. Du får alltid den olja som pressas samma år som du bokar ditt träd. Blir du fadder tidigt på kalenderåret – t.ex. i januari – får du din olja från de oliver som plockas och pressas senare samma år. Efter att oljan har buteljerats och transporterats levereras den till dig i december eller januari. Ditt fadderskap löper ut den 31 mars året efter det år du tecknade det. Du är fadder en lång tid, ca 13–14 månader.

Blir du fadder sent på året – t.ex. i november – får du den olja som strax ska pressas. Den levereras inom kort, i december eller januari. Ditt fadderskap tar sedan slut i slutet av mars. Du är fadder en kort tid, endast 4–5 månader.

Vare sig din tid som fadder varit lång eller kort får du alltid samma mängd ekologisk, kallpressad jungfruolja: 3 liter per fadderår.

Viktigt! För att få 2018-årets olja med tryckta, personliga etiketter måste du välja och namnge ditt träd senast 11:e november 2018 (så att vi hinner trycka dina etiketter). Om du blir trädfadder mellan 12:e nov. och 31 dec. 2018 får du välja mellan att få årets olja i flaskor med etiketter där ditt trädnamn är handskrivet, eller så väntar du ett år och får istället nästkommande års olja med »heltryckta« etiketter.

 

Bli fadder till ett olivträd i Grekland