Hur fungerar det?

Fadderskapslängd

Ett olivträdsfadderskap gäller från bokningsdatumet (när som helst under året) fram till 31:a mars följande år.
Oliver plockas och pressas en gång per år, under hösten. Du får alltid den olja som pressas samma år som du bokar ditt träd. Blir du fadder tidigt på kalenderåret – t.ex. i januari – får du din olja från de oliver som plockas och pressas senare samma år. Efter att oljan har buteljerats och transporterats levereras den till dig i december eller januari. Ditt fadderskap löper ut den 31 mars året efter det år du tecknade det. Du är fadder en lång tid, ca 13–14 månader.

Blir du fadder sent på året – t.ex. i november – får du den olja som strax ska pressas. Den levereras inom kort, i december eller januari. Ditt fadderskap tar sedan slut i slutet av mars. Du är fadder en kort tid, endast 4–5 månader.

Vare sig din tid som fadder varit lång eller kort får du alltid samma mängd ekologisk, kallpressad jungfruolja: 3 liter per fadderår.

Här kan du till hösten läsa vilket datum du senast måste bli trädfadder för att få årets olja med »heltryckta« etiketter. Vanligtvis är det i början av november månad.

 

Bli fadder till ett olivträd i Grekland