Hur fungerar det?

Hur det fungerar i stora drag

Det är mycket enkelt. Du erbjuds att årsvis vara fadder till ett olivträd i en av våra lundar. Här på webbsidan kan du gå in i lundarna och se dig omkring. Du väljer ett träd som du gillar och som du sedan namnger. En gång per år, under vintern, får du din skörd av olivolja i vackra flaskor, vars etiketter är personaliserade med det namn du har gett ditt träd.

Viktigt! För att få 2018-årets olja med tryckta, personliga etiketter måste du välja och namnge ditt träd senast 11:e november 2018 (så att vi hinner trycka dina etiketter). Om du blir trädfadder mellan 12:e nov. och 31 dec. 2018 får du välja mellan att få årets olja i flaskor med etiketter där ditt trädnamn är handskrivet, eller så väntar du ett år och får istället nästkommande års olja med »heltryckta« etiketter.

För att läsa hur det fungerar i detalj, klicka dig igenom undermenyn.

Bli fadder till ett olivträd i Grekland