Hur fungerar det?

Hur det fungerar i stora drag

Det är mycket enkelt. Du erbjuds att årsvis vara fadder till ett olivträd i en av våra lundar. Här på webbsidan kan du gå in i lundarna och se dig omkring. Du väljer ett träd som du gillar och som du sedan namnger. En gång per år, under vintern, får du din skörd av olivolja i vackra flaskor, vars etiketter är personaliserade med det namn du har gett ditt träd.

Här kan du till hösten läsa vilket datum du senast måste bli trädfadder för att få årets olja med »heltryckta« etiketter. Vanligtvis är det i början av november månad.

För att läsa hur det fungerar i detalj, klicka dig igenom undermenyn.

Bli fadder till ett olivträd i Grekland